Contact

HET BESTUUR

Voorzitter

Vincent de Jonge
Mail: vgdejonge@home.nl

Secretaris 

Jos Kikkert
Mail: Secretaris.NVZ@gmail.com 

Penningmeester

Bas Kentrop
Mail: B.kentrop@tele2.nl

Algemene bestuursleden:

Jan Willem Bennink
Bernedette van Geer
Wendy Kuntzelaer

 

REDACTIE CLUBBLAD “DE KOMBINATIE”

Irene Kikkert
Jolette Bennink-Last

Mail: zijspanrijders@gmail.com

De Nederlandse Vereniging van Zijspanrijders staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532562 te Amsterdam.
Statuten en huishoudelijkregelement van de vereniging zijn op te vragen bij het secretariaat (alleen voor ingeschreven leden).