V.l.n.r.: Bas, Jos, Ralph, Rob, Jan Willem

Weekenden van de Zijspanrijders

De Nederlandse Vereniging van Zijspanrijders organiseert elk jaar een aantal clubevenementen op wisselende locaties.
Helaas hebben wij geen eigen clubgebouw.

Bijna traditioneel wordt er in het voorjaarsweekend in een kampeerboerderij overnacht maar wij proberen natuurlijk altijd kampeerplekken te organiseren voor de rasechte kampeerders.

Tijdens de weekenden wordt er doorgaans van alles georganiseerd om een ieder te vermaken.
Tegelijkertijd met het voorjaarsweekend is de algemene ledenvergadering. Dat is wat ons betreft het meest praktisch om veel leden daarbij aanwezig te kunnen laten zijn. We combineren 'zaken' met het aangename.

Ook Hemelvaart mag al een traditie heten. Een lang weekend met de zijspan erop uit. Dit extra lange weekend zijn wij meestal te vinden in een buurland; Duitsland, Belgie of Luxemburg.

In juni organiseren wij het Mid-zomer weekend. Een weekend wat ook toegankelijk is voor niet leden om op die manier kennis te maken met onze vereniging. In dit weekend is er extra aandacht voor alle aanwezige kinderen en ook wordt er jaarlijks uitgekeken naar een passende locatie hiervoor.

Het laatste kampeerweekend vindt plaats in september.
In het najaar, gewoonlijk het laatste weekend van september, wordt nog een besloten herfst kampeerweekend gehouden.

De Kombinatie

Zes keer per jaar verschijnt het  clubblad "De Kombinatie"
Op deze manier houden wij elkaar op de hoogte van het club- en zijspangebeuren, met wetenswaardigheden, (reis)verhalen van leden, techniek, zijspanagenda, etc.
Ook is voor clubleden de mogelijkheid om hier in gratis te adverteren.

Het bestuur

Voorzitter

Vincent de Jonge
Mail: vgdejonge@home.nl

Secretaris 

Jos Kikkert
Mail:secretaris.nvz@gmail.com

Site:  www.zijspanrijders.nl

Penningmeester

Bastiaan Kentrop
Mail: b.kentrop@tele2.nl

IBAN NL 83INGB0002085287

Algemene bestuursleden

Jan Willem Bennink

Lammert Zijlstra

Redactie clubblad "De Kombinatie"

Irene Kikkert 
Jolette Bennink

Mail: zijspanrijders@gmail.com

De Nederlandse Vereniging van Zijspanrijders staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40532562 te Amsterdam.
Statuten en huishoudelijkregelement van de vereniging zijn op te vragen bij het secretariaat (alleen voor ingeschreven leden).